Rätten att få framföra sin åsikt

Yttrande- och åsiktsfrihet är rättigheter som vi värnar. Det innebär inte att man gillar allt som sägs, men att respektera varandras uttryck tillhör fundamenten. Tyvärr läser vi varje dag om förtryck och kränkningar. Att ha högt i tak, lyssna på varandra, dela tankar och ide'er och sedan själv fatta beslut över sin vardag kan nästan betraktas som självklarhet i vårt land. Samtidigt så sker det övertramp och människor kränks även här. Men vl får aldrig ge efter för "mörka" krafter utan se till att olika åsikter får fritt förekomma. Samtidigt får vi ibland sätta gränser då någon överskrider. Gör vad du kan för att värna dessa friheter, men sätt också gränser och markera när någon överskrider dem.