TUR-mässan har dragit igång

Hela världen är i Göteborg. Åtminstone känns det så vid TUR-mässan i Göteborg. Mängder av montrar med reseerbjudande från jordens alla hörn. Spännande utbud, men samtidigt svårt att tränga igenom bruset. För Sveriges del så satsade vårt län rejält och visade på den fantastiska natur- och kultur som finns. Det lokalt producerade står i fokus och känns äkta. För Skaraborgs del så anordnades både seminarier och mängder av möten i montern där spelet om Skaraborg stod i centrum. Spelet har tagits fram av studenter vid Högskolan i Skövde. De senaste åren har kommunerna i Skaraborg samverkat kring turismen och tagit fram en gemensam strategi. Arbetet sker inom ramen för Skaraborgs Kommunalförbund. Charlotte Nordström, kommunalråd i Skara, leder arbetet och har verkligen lyckats att få igång samverkansarbetet. Den turistiska omsättningen ökar och besöksnäringen har framtiden för sig. En dag på mässan blev inspirerande och många nya kontakter knöts.