Vi behöver ett företagsammare Sverige

Sverige behöver fler företag. Fler lönsamma företag. När alliansregeringen tog över så var regelkrånglet en av sakerna som skulle förändras. Det har gått lite si och så med det. Samtidigt som en del regler och lagar förenklats har nya tillkommit. Här behövs ytterligare insatser. Det ska vara enklare, kanske aldrig enkelt, att vara företagare.
Företagarna bör lyftas fram och lyftas upp. De skapar de förutsättningar som behövs för att vi ska få skatteintäkter till finansieringen av välfärden. Satsa på företagarna!