Videokonferens - sparar många resor

Vår resepolicy i Västra Götaland uppmuntrar oss att använda videokonferens när det är möjligt. I dag är jag kallad till ett möte i Vänersborg som tar ca 45 minuter. Jag känner alla som ska medverka och då är det ett bra alternativ med video. Vi träffas på tre platser, Vänersborg, Skövde och Göteborg. Jag sparar mellan 3-4 timmar på att delta via video istället för att resa till "regionhuvudstaden". Nu börjar fler ha datorer eller läsplattor och därmed blir det också betydligt lättare att mötas. Detta är en teknikutveckling som sparar många resor och därmed gynnar miljön