Vikten av att komma ut

Under de senaste åren har begreppet "komma ut" blivit ett sätt att uttrycka att man tar ett viktigt steg och markerar det offentligt. Jag önskar att fler skulle våga komma ut som kristdemokrater. Många gillar politiken men något skämmigt eller motströms gör att de inte tar offentlig ställning. Det som Hägglund kallar kultureliten gör allt för att placera KD i ett annat århundrade. Men vi är stolta över att vara ett modernt parti.