Viktigt att kulturbistånd fortsätter

Sverige har under många år satsat på kulturbistånd. Nu verkar det tyvärr som att detta urholkas och kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) i Stockholm, skriver klokt och insiktsfullt om detta i DN. Hon menar att det finns en risk för urholkning av biståndet avseende kulturstöd till länder där jsut kulturen kan visa sig vara en oerhörd kraft.
All förändring börjar med en tanke. Kultur handlar om andlig odling och då tankekraften sätts igång upplever många detta som oroande, särskilt om man börjat tänka på nya och annorlunda sätt. Därför är kultur och kulturarbetare ofta kringsnärjda med regler då många länder anser det är farligt att ge dem fritt spelrum. Samtidigt har vi också ett hur regimen stöttat kultur och då använt den i propagandasyfte. Den kraft som kulturen kan släppa fram kan göra skillnad.

Madeleine Sjöstedt skriver "Men kulturen är inte bara ett medel för oliktänkande att använda sig av, utan också ett verktyg för människor att både förstå och påverka sina egna liv. Att låta människor ta del av litteratur, musik, konst, teater och kulturarv är att rusta dem till aktiva medborgare med kunskap om världen och historien. Och det är därför det krävs ett starkt svenskt kulturbistånd."

Det finns kraft i kulturen. Därför behövs den i alla länder oavsett vem som leder det.