Många positiva reaktioner

Den senaste tiden har jag fått ovanligt många reaktioner från allmänheten. Det är många som har hört av sig och velat kommentera våra ställningstaganden. Jag har varit aktiv i två debatter, båda om trafik. Den ena som är lokal handlar om parkeringsskivor i Skövde centrum och har fått stor uppmärksamhet. Självklart finns det kritiker men många uttrycker tacksamhet för idén och tror att den kommer att vitalisera handeln i centrum. Ska bli intressant att följa den politiska beslutsprocessen.
Den andra frågan är regional och handlar om E20. Jag har skrivit flera artiklar i länspressen och de har väckt reaktioner, de flesta instämmande med mig. En av dem kallade jag "(S)veket mot Skaraborg. Det handlar om att S lovat MP att inte ha några egna synpunkter på vägstandarden utan enbart hålla med vad Staten anser. Det anser vi andra vara fegt och helt emot idén med bildandet av en region. Som en stor och stark region ska vi självklart göra vår egen röst hörd. Vi ska vara en partner som förhandlar med staten och framför våra egna synpunkter. Den nu inslagna vägen är passiv och kommer inte att leda till utveckling av E20.
Det är alltid roligt att få respons och nästa vecka kommer Kristdemokraterna i Skövde att presentera fler nya idéer. Vi brinner för att utveckla samhället och vill särskilt jobba med de mjuka frågorna, men i mitt fall har det blivit de verkligt hårda frågorna - trafikfrågorna - som kommit i fokus under en tid.