Val i Europa skakar om

Det är åter oro i Grekland. Någon har talat om ekonomisk jordbävning och nu upplever vi förskalven. Även om Grekland är ett litet land är det så finansiellt hopkopplat med övriga världen att ett ras kan komma till stånd. De finansiella marknaderna avvaktar och hoppet står till EU-gemenskapen.
Du som vill läsa initierade inlägg gå in på Alf Asvenssons inlägg: alf.svensson