Viktigt med satsning på psykvården

Idag skriver Göran Hägglund tillsammans med Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, om vikten av fortsatta satsningar på den psykiatriska vården i SvD. För oss Kristdemokrater har vården om de med psykisk ohälsa varit prioriterad och vi vill stötta denna grupp som under många år levt i någon form av "utanförskap" inom samhället. Men också inom vården där den somatiska vården alltid gått före. Nu upplever vi att många, alltför många, drabbas av psykisk ohälsa och vissa rapporter visar att så många som en tredjedel av besökarna vid en vårdcentral kan söka för psykiska besvär. Särskilt oroande är det att unga människor tillhör denna grupp. Därför är det skönt att Göran så tydligt bryr sig om denna grupp. Inte minste märktes detta under vårt studiebesök på socialpsykiatrin i Skövde där han gav uttryck för sitt engagemang. Bra med en socialminister som bryr sig om den som inte många andra verkar lyfta upp.