Biblioteket i Skövde satsar på teknik

Ännu en gång får biblioteket i Skövde utrymme i Media. Denna gång handlar det om en satsning på IT-teknik för äldre (SN). Självklart värnar biblioteket boken och åtskilliga satsningar görs för att främja boken och läsandet. Samtidigt så har man gjort ett antal satsningar på ny teknik. Sedan många år finns en bra kapacitet för att använda datorer på biblioteket. Tidigt tog man initiativ till att vara med och utveckla möjligheten till e-böcker. När man införde mediajukebox vara man bland de första i Sverige att erbjuda denna tjänst. Under åren har man också arbetat med att göra tekniken tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.
Nu tar man tag i att erbjuda en person som ska vara behjälplig så att man "vågar" använda IT. Detta är mycket välkommet. I Sverige har vi idag världsunika nivåer då det gäller IT-användande. För varje mätning så blir det fler som använder sig av ny teknik, men vi vet också att många, särskilt äldre, drar sig för detta och därmed går miste om mycket information. Därför är IT-satsningen på biblioteket i Skövde mycket välkommen och förhoppningsvis kommer många att utnyttja detta förträffliga erbjudande.