Samtalstonen i politiken

Ibland kan det bli tuffa tag i de politiska debatterna. Det hör nog till, men det gäller att visa varandra respekt. Därför är det angeläget att vi talar om samtalstonen i politiken. Som ordförande får jag ibland påminna om detta. Samtidigt är jag väldigt glad över politikens förmåga att skilja på sak och person. Vi kan medverka i tuffa oc hårda debatter i sakfrågan, men sedan fikar vi och har trevligt tillsammans. Vi är inte "fiender" på det sätt som en del uppfattar oss. Men det finns all anledning att fundera på hur vi uppträder och talar. Inte minst gäller detta också sociala medier. En god regel är att det som inte sägs i talarstolen inte heller bör sägas via sociala meder och att det som kan sägas i talarstolen kan också spridas via olika kommunikationskanaler.
 
Vill du läsa inlägg från kristdemokratiska bloggare? Spana då in kdbloggar.se eller www.kristdemokraterna.se