Skönt att kunna låta bilen stå

Västtrafik, vårt regionala trafikbolag, står inför stora utmaningar. Då trängselskatten snart blir verklighet kommer mängder av bilister låta bilen stå och åka kollektivt istället. På sikt ska antalet kollektivtrafikresenärer fördubblas. Nu gör Västtrafk en stor satsning för att nå bilister och erbjuda dem ett provåkarkort. För många av oss är kollektivtrafik en möjlighet, men inte för alla. Många är helt beroende av bilen. Utan den frihet som bilen ger blir boendet omöjligt. Det är rätt med satsning på kollektivt åkande, men vi får aldrig glömma bort att många saknar denna möjlighet. Men för oss som bor nära en busshållplats med täta turer är det inget problem. Samtidigt så är det med stor tillfredsställelse som jag kan låta bilen stå kvar hemma. Tillgången till bilen, då jag behöver den, är en styrka, men det känns också riktigt bra att kunna välja bort den. Jag inser att jag har det detta alternativ, vilket är ett privilegium. För många finns inte detta alternativ och vi får aldrig glömma dem i vår iver att verka för ett ökat kollektivt resande.