1000 färre mjölkbönder

Antalet mjölkbönder minskar. Drastiskt. I Västra Götaland har 1000 mjölkbönder slutat under de senaste åren. Deras branschorganisation menar att de offentliga upphandlingarna är en del av problematiken.
För några år sedan var jag hos en mjölkbonde. Han kramade och klappade en ko när han tittade på mig och sa: kan du tänka dig att inga barn och gamla får dricka den här goa mjölken i Falköping.
Jag förstod inte vad han menade men det handlade om upphandling. Den som skulle få leverera mjölk till regionen skulle leverera till alla kök och matsalar i hela vårt område. Hans egen kommun hade gjort en upphandling med andra kommuner och det mejeri som han levererade till klarade inte så stora beställningar. Jag tog med mig frågan och vi satteigång ett arbete med att handla upp på mindre enheter. Om jag inte hade varit med honom bland korna hade jag inte fått reda på hur reglerna begränsde hans möjligheter att få förse skolor, sjukhus och äldreboende med mjölk.
Men vi behöver jobba vidare med frågan. Risken är att vi tappar ändå fler mjölkproducenter.
Dagens uppmaning blir alltså: drick mer mjölk!