Rotaryföredrag om läsprojekt i Mocambique

I dag ska jag besöka Rotaryklubben i Djursholm och berätta om det alfabetiseringsprojekt och Bibelöversättning som Jeni och Mikael Bister arbetar med i Mocambique. Jag hade förmånen att vara med dem och följa deras arbete i vintras. Sedan dess har jag fått flera inbjudningar att berätta om detta arbete. Just nu är Jeni och Mikael i USA och besöker sina finansiella understödjare men räknar med att vara tillbaka i Tete hösten 2013. Folk och Språk som är en internationell organisation för att översätta Bibeln står som ansvarig för arbetet.
Min ambition är att förmedla vikten av att Sverige fortsätter sitt arbete med bistånd och då särskilt inom undervisningsområdet. Om inte barn får lära sig att läsa och skriva kommer de att leva i ett utanförskap. Många av utvecklingsländerna har satsat på utbildning och detta är det främsta sättet att öka välfärden i ett land. Det finns knappast några jobb att få för en analfabet.
Mocambuiqe är ett av världens fattigaste landet och mitt fokus är på Nyungwe-folket ett av många stamfolk i Afrika. Deras språk är en muntligt språk men genom Jenis och Mikaels arbeten utvecklas ett skriftspråk och 2017 kommer Nya Testamentet att finnas översatt till Nyungwe.
Jag kommer gärna och berättar mer om detta intressanta arbete.