Äldre par ska få bo ihop

En självklarhet är inte alltid självklar. Rätten att få bo ihop på ålderns höst då sjukdomar drabbar en är utopi för många. Nu har Maria Larsson, barn- och äldreminister, tagit tag i frågan och en ändring i lagen är på gång.
Nu ska äldre, som vill bo tillsammans inom äldreomsorgen, få en laglig rätt att göra detta. Detta borde varit klart för länge sedan och det är tråkigt att en lag måste till. Det är vi kommunpolitiker som äger frågan och borde kunna löst den själva. Men nu finns kristdemokraterna i regeringen och då blir det skillnad.