Man ska själv kunna göra val

Valfrihet. Makt åt individen. Själv ta ansvar. Kunna fritt välja. Det är denna typ av ledord som driver Kristdemokraterna, men samtidigt så säger vi: solidaritet, ansvar för varandra, gemenskap, omtanke, omsorg osv.
 
Maria Larsson skriver i DN ett inlägg om vikten att äldre själva får välja vem som ska ta hand om dem och vem som ska utföra vissa tjänster. Valfrihet är viktigt. Över 120 kommuner har infört någon form av valfrihetssystem och fler är på gång. Detta har också inneburit att många företag har startats. Detta är en riktig satsning och ska utvecklas. Ministern har tillsatt en utredning och eventuellt kommer det att bliobligatoriskt framöver med valfrihet. Vi får se. Det bästa är ju att kommunen och landsting får en frihet att själva bestämma utan att lagar reglerar, men ibland är en lag det som krävs för att en förändring ska äga rum.
 
Valfrihet är här för att stanna. Kristdemokraterna driver frågan vidare och hoppas på ökat stöd från väljarna för denna tanke,