Opinionsundersökningar påverkar

Ingen vill vara med en loser. Alla vill satsa på vinnaren. Troligtvis påverkar också opinionsundersökningarna hur sympatierna varierar för de olika politiska partierna. När ett parti börjar att dra iväg så verkar det som att fler hakar på och vice versa. Men sedan länge visar opinionsundersökningarna att det råder stor osäkerhet. Skulle det vara val idag så är det en öppen fråga vem eller vilka som skulle vinna.
För Kristdemokraternas del så är det fortfarande skakigt även om SIFO idag visar en uppgång. Vi vet att vi har många väljare som lägger rösten på KD då det gäller, men som mellan valen är rätt kritiska. Vi är väl medvetna om att det är valdagens siffror som gäller, men det går inte att komma ifrån att det är skönare när man har ett stort väljarstöd även mellan valen.