Ska barn utvisas?

Det är upprörande att läsa om planerna för att utvisa barn från Sverige. Vi talar ofta om Barnkonventionen och att Sverige står bakom den. Men den senaste tidens mycket uppmärksammade fall tyder på att vi inte bryr ossom barnens bästa. Som kristdemokrat är jag den förste att värna om att barn ska bo med sina föräldrar, men att utvisa barn till ovisshet är helt fel väg.
Tyvärr verkar det som att de fall som uppmärksammas av media behandlas på annorlunda sätt. Vi undrar hur många som redan avvisats utan att det blivit uppmärksammat.
Låt oss verka för att alltid se till barnens bästa.

Gustav

Sverige behöver inte ha dåligt samvete för sin asylpolitik. Finns det något land med generösare villkor?