Ska vi anställa kommunala kor?

I Skövde har vi en lantbrukare som under många år medverkat till att våra ängsmarker är betade. En artikel i Skövde Nyheter beskriver att han nu också exporterar sina kor till Ryssland. Det är glädjande att Herefordkorna som är framavalde i Skövde är så intressant att de blir en exportprodukt.
 
Men det finns en annan aspekt av tillgången till kor. Det är färre lantbrukare som är intresserade att köra runt sina besättningar och se till att kommunens marker blir betade. Det finns en stor risk att landskapet växer igen och svensken "trivs bäst i öppna landskap".
 
Kanske vi snart måste anställa kossorna i kommunal tjänst? Betande djur är det bästa sättet att hålla landskapet öppet.