Barn och ungdomar är i fokus

Kristdemokraterna har lagt fast sin kurs mot valet 2014. Barn och ungdomars uppväxtvillkor står i fokus. Det innebär att vi vill ge föräldrar mer tid så att de kan vara tillsammans med sina barn. Det som grundläggs under de första åren påverkar hela livet. Tillsammans är ett av våra nyckelord. Barn ska kunna växa upp under trygga förhållanden. Familjen betonas men ett annat område där vi presenterar många förslag framöver handlar om skolan. Lärarna är viktiga och att ge dem förutsättningar för lärandet är mycket angeläget. Statusen på läraryrket måste öka. Att det behövs fler lärare i skolan är uppenbart. Det duger inte att läsandet bland barn och unga sjunker. Här måste insatser göras. För dig som vill veta mer om vår politik så är www. kristdemokraterna.se en bra utgångspunkt eller kontakta någon av oss som är aktiva kristdemokrater. Vi delar gärna med oss av våra tankar och dessutom är du välkommen med som medlem.