Det är lagligt att gå till kyrkan

Får en lärare ta med sina elever till kyrkan? Den frågan var het strax innan jul och det blossade upp en debatt om skolavslutningar och besök i samband med årets kyrkohögtider. Många hade åsikter i frågan. I Skövde anmälde en förällder Norrmalmskolan för att de brutit mot lagen. De hade tagit med barnen till en angränsande stadsdelskyrka där de fick ta del av julens budskap. Förälder menade att detta var ett lagbrott. Skollagen tillåter inte sådant. Nu har Skolinsektion sagt sitt. De konstaterar att det inte var olagligt att förlägga lektionen till kyrkan. Så nu finns det ett uttlande från myndigheten att det är lagligt. Hela den här debatten är oerhört svårbegriplig. Vårt kulturarv vilar på den kristna traditionen och att elever får gå til kyrkan är en självklarhet. Nu kan nog många lärare andas ut som riskerar att kallas lagbrytare. Hoppas att detta bidrar till att fler elever får både ha lektioner och avslutning i kyrkan.