Flygets betydelse för regional utveckling

Inledde dagen mbeed ett frukostmöte i riksdagshuset. Det handlade om de regionala flygplatsernas utveckling och om besöksnäringen. Penilla Gunther, riksdagsledamot för Kristdemokraternastod som inbjudare men också föreläsare. Peter Larsson, VD för Sveriges Regionala Flygplatser, informerade om flygplatserna och gav flera intressanta exempel kring utvecklingen. Ett stort antal destinationsutvecklingsbolag har bildats och många har på ett framgångsrikt sätt varit delaktiga i området där flygplatsen finns. En sådan framgångssaga är satsningen som sker i Jönköping.
Penilla Gunther hakade på och gav en bra beskrivning av besöksnäringens två delar, turism och mötesindustri. Hon tryckte särskilt ¨på möten och vikten av att locka hit sådana. Hon skrev i början av året en rapport om turism och mötesindustri som blivit väl mottagen. Det var många som hade lockats till mötet och det gav många värdefulla ideér.