Folkomröstningen om trängselskatten - vilken är frågan?

Jag återkommer i debatten om folkomröstningen i Göteborg om trängselskatten. GP förmedlar idag nyheten att Moderaternas Förbundsstämma ställer sig bakom kravet på en folkomröstning. Visserligen var ombuden delade, men beslutet blev sådant. Detta innebär nu en vägledning för de moderata fullmäktigeledamöterna inför det slutgiltiga ställningstagandet.
 
Debatten hittills har mest handlat om ja eller nej till folkomröstning. Men den intressanta frågan är vad göteborgarna ska ta ställning till?
Kommer frågan att formuleras så att den avgör något eller bara en allmän inställning?
 
Om man ställer frågan så enkelt man kan: "Ska trängselskatten finnas kvar?" då ger inte svaret vägledning om fortsatt finansering om svaret blir nej.
 
Om man däremot frågar: "Är du beredd att kraftigt höja kommunalskatten för att vi alla ska vara med och bidra till den fortsatta utbyggnaden av infrastrukturen" då ger det lite mer vägledning?
 
Men om frågan blir: "Ska vi tillskriva riksdagen som beslutar om skatter och föreslå att de finner en annan finansering av kommande infrastruktur än via trängselskatt" så blir ett ja rätt intetsägande.
 
Det är nog inte att man frågar som avgör utan hur frågan formuleras.
 
Läs mer i dagens GP