Jag gillar byggkranar

Att se en byggkran är uppmuntrande. De kommunicerar tydligt: Här sker tillväxt! Målsättning: Alltid en byggkran synlig i kommunen.
Skövde växer. Det är intressant att ta del av "nyckeltal" dvs sådant som är mätbart. Jag har haft ett särskilt engagemang inom besöksnäringen och vi ser att antalet evenemang ökar, handeln ökar, övernattningen på hotell ökar och rekord slås både i skidspåren och på arenabadet.Antalet sökande till högskolan är rekordhögt. När det gäller inpendlare så ökar det och även inflyttningen. Vi siktar på att bli 60 000 invånare 2025. För att nå det målet krävs gemensamma insatser. Vi har formulerat en vision som handlar om att 

Skövderegionen är känd i
landet som en välkomnande och
växande region där människor
möts, verkar och mår bra.

Bilden ovan är tagen tidigt en morgon från resecentrum. En kraftig expansion runt detta område planeras och det gamla posthuset genomgår en makeover. Även på andra sidan jänrvägen planeras för en rejäl tillbyggnad. Personer som inte varit i Skövde på ett tag förundras över all utveckling som sker. Det är spännande att få vara med i detta skede.
 
Den vision som vi antagit har ett antal mål som ska vara nådda 2025.
 
* har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds
* använder så gott som uteslutande förnybar energi

* har en andel högskoleutbildade som ökat snabbare än genomsnittet för riket
* har ett varumärke som är välkänt i hela Sverige
* är 60 000 invånare i Skövde