Kyrkan sparkar ut arrendatorn

Besöksnäringen består av både stora och små företag. De mindre företagen drivs ofta av eldsjälar och kallas ibland för livsstilsföretag. Det tar ofta flera år att bygga upp en verkstad och entreprenören lägger ned många timmar på sin rörelse. Dessa människor är beundransvärda. Ofta tjänar de inte så mycket pengar men bidrar ändå till att turisterna spenderar stora summor. Fikaställena, butikerna och andra besöksmål innebär tillsammans att det blir en inkomst på en ort. Om besökaren stannar över natt så ökar den turistekonomiska omsättningen betydligt.
I Varnhem har en entreprenör nu fått besked från kyrkorådet att hennes avtal inte längre förlängs. Det är i och för sig inget ovanligt, men i detta fall så har det blivit rejält uppmärksammat. (http://www.skovdenyheter.se/nyhet/48382/tvingar-bort-arrendator-tar-arbetslosa-istallet)
Istället för en arrendator av Klostergården som verkar på en konkurrensutsatt marknad har kyrkan bestämt sig för att erbjuda ett annat företag avtalet för att driva kafé-verksamhet. Men den nye entreprenören har en affärs-ide att erbjuda personer som är arbetslösa jobb. Detta låter vid första anblicken mycket bra, men det visar sig att avsikten är att få bidrag för de som får arbete i kafe´et. Detta har rört upp känslorna. En privat entreprenör har efter flera års slit fått igång en verksamhet och kunnat erbjuda anställningar. Detta på "marknadens villkor". Den nya verksamheten ska då drivas med vissa offentliga medel. Här framstår det som att det offentliga medverkar till att driva bort en entreprenör. Så ska det inte vara och förhoppningsvis kommer många att stötta nuvarande entreprenör i hennes kamp att få fortsätta driva kaféet i kyrkans lokaler. Här agerar både Arbetsförmedling och kyrkan på märkliga sätt.
Jag är en varm anhängare av verksamheter som stöttar arbetslösa och personer som har svårt att få jobb, men då det uppenbarligen leder till att man väljer bort företag som agerar på marknadsvillkor, så förstår jag att folk protesterar. Enligt artikeln så blev också arrendatorn meddelad via media att kontraktet är uppsagt. Alltså en rejäl plump i protokollet från kyrkans sida. Jag tror att det kommer att bli många besökare i Klostergården denna sommar för att de vill visa sitt stöd för nuvarande entreprenör. Debatten fortsätter i media.