Ordförande avbröt kommunfullmäktigedebatt

Det är ytterst ovanligt att en ordförande avbryter en debatt i kommunfullmäktige. Men Marita Bengtsson, ordförande för KF i Lidköping, ansåg sig tvingad att göra detta då debatten ledde till att flera personer kände sig kränkta. Läs mer i NLT.se.
Debatten handlade om synen på invandrare i Lidköping där den på SDs mandat invalde ledamoten ansåg att invandrare är en börda för samhället. Detta ledde till ett högt tonläge och ordföranden ansåg sig tvingad att avbryta debatten.
Principen är att så länge talarna håller sig till ämnet så får de fritt framföra sina id´´er. Så fick även SDs representant denna gång, men efter att argumenten presenterats ansåg ordföranden att nog hade sagts och tillätt inga fler inlägg.
Ett bra agerande från ordförandes sida. Inga ska behöva känna sig kränkt i en svensk demokratisk församling!
Min partikamrat Tommy Larsson gjorde också bra inägg i debatten.
 
Klas

Jag antar att det är Curt som varit igång? "den på SDs mandat invalde ledamoten" är korrekt, men "SDs representant" håller inte. Ta gärna varje chans att smutskasta järnrörsgänget, men håll dig till fakta. Annars ger du dem bara möjlighet att argumentera.