På väg mot världsklass- forskning i primärvård i Västra Götaland

Idag har det varit ett forskningssymposium i Göteborg där forskare, sjukvårdspersonal, regionens tjänstemän och politiker har mötts för att lyssna till varandra om den forskning som pågår inom primärvården. En mycket intressant och givande dag där många forskare redogjorde för sina projekt och erfarenheter. Det blev några axplock av forskningen som idag omfattar flera hundra olika projekt enbart inom vår region. En särskild publikation har tagits fram där 176 av projekten beskrivs. Den finns som e-bok att ladda hem.
Forskning leder till utveckling och därför har regionen bestämt sig för att göra stora satsningar på forskning och utveckling. För många av våra anställda är möjligheter till forskning en anledning att de vill jobba i vår region. Flera av talarna framhöll att utöver det som direkt tillförs vården i form av ny kunskap och nya rån så skapar forskningen också ett mervärde på många andra sätt. Det har visat sig lättare att rekrytera personal, patienter kan vara stolta över att läsa om "sina" forskare och det ger verksamheten ett ökat värde.
Men den stora vinsten är att det sker en utveckling av vården. När fakta finns och man kan visa på nya rön så ger det de förutsättningar som är nödvändiga för att förändringar ska kunna ske. Dagen gav mersmak och förhoppningsvis kommer liknande dagar att genomföras framöver.