S drar igång sin kongress

Det är mängder av artiklar om socialdemokraternas kongress redan innan den har startat. Intresset från media är rekordstort och troligtvis också från väljarna. Tyvärr verkar intresset att följa partiernas interna överläggningar inte ha så stort intresse. Min uppfattning är att många tycker att partierna är för lika och att det bara blir svårare och svårare att förstå vad som är det enskilda partiets bidrag till samhällsutvecklingen.
Under en längre tid har socialdemokraterna varit relativt tysta med "sina" frågor. Som oppositionsparti har man ju fördelen att kunna reagera på regeringens förslag och inte alltid presentera sina nya idéer. Men nu då det stundar till kongress handlar det just om att formulera sin politik.
Alliansens har bestämt sig att för tredje gången sträva efter att vinna ett val. De fyra partierna är enade och arbetar väl tillsammans. På andra sidan finns fyra andra partier som inte är samordnade eller bildar tydliga regeringsalternvaitv. Det kan säkert ändras innan valet, men dagsläget är ett starkt lag mot fyra andra partier.
Kan S-kongressen nu presentera ett trovärdigt regeringsalternativ så kommer det också att ställa stora krav på Reinfedlts och hans alternativ. Ju tydligare S blir desto tydligare måste alliansen vara. Det innebär alltså att S har stor betydelse för utformningen av alliansens politik.
Opinionsundersökningarna dalar tätt och de visar inte något tydligt regeringsalternativ. Därför blir Socialdemokraternas kongress i Göteborg troligen avgörande för det politiska klimatet den närmaste framtiden.
 
Några exemepl på artiklar i dagens media
AF, GT, GP, DN, SvD
Carl

Partikongresser, budgetpresentationer och andra politiska händelser har allt mer anpassats till medias funktion. Partikongresser är i första hand inte till för att medlemmarna ska utforma politiken utan mer för att attrahera potentiella väljare. Detta har drivits till sin spets när Alliansen presenterar budgeten. Anledningen ligger nog i att medlemmarna har allt mindre betydelse för utformningen av politiken. Politik har förvandlats till sunt förnuft i stället för att sunt förnuft används för att bedriva politik. Tyvärr tycks det passa väljarna som mer intresserar sig för boräntan än om människovärdet och solidaritet. Det är målet och inte resan som är betydelsefullt.