S-ledare som använde intressant metafor

Det var intressant att ta del av Stefan Löfvéns linjetal på kongressen. Att en S-ledare talar om familjer och överhuvudtaget använder den som en metafor var intressant. Sverige ska vara som en stor familj där vi tar hand om varandra. Som retorisk teknik gillar jag den, men däremot måste man fråga med vilken trovärdighet som den stärker det övriga innehållet. S är kända för att stå för kollektivet, massorna och där politiken och i synnerhet ledande politiker vet bäst. Genom politiska beslut ska man styra över folket.
Som kristdemokrat ser jag att den lilla gemenskapen och då särskilt familjen är den bärande byggstenen för samhället. Det är i den nära gemenskapen som sann hänsyn, solidaritet och rättvisa formas, stärks och utvecklas. Om nu S är på väg mot ett paradigmskifte och menar att familjen är förebilden då skedde något stort på S-kongressen. Tänk om kristdemokratiska ideologi har nått så långt att det stora partiet tagit till sig budskapet om vikten att lyfta fram familjen.
Stefan Löfven ger intrycket att noga tänka igenom det han säger. Jag har ingen aning om vem talskrivaren är, men delvis lät det bra. Men stundtals så kändes det som traditionell S-propaganda. Lars Aduktsson lär ha sagt att kongressen kändes som mycket betong.
S har haft stor betydelse för utvecklingen av Sverige. I denna utveckling har de mest stått för en avveckling av familjen och betydelsen av den nära gemenskapen. Men om de nu gör en kursändring så gillar jag den.