Samverkan mellan olika politiska nivåer

I kväll har jag träffat mina partivänner i Skara för att samtala om gemensamma frågor mellan kommunen och regionen. Som regionpolitiker är det mycket viktigt för mig att ha en nära dialog med andra politiker och särskilt inom mitt eget parti. Vi vill gärna samverka mellan den nationella, regionala och kommunala nivån. Ofta hänger frågorna ihop.
I kväll blev det samtal om regional utveckling, verksamheten i Västergötlands museum, primärvården i Skara, lokalsjukhusens ställning i Skaraborg, och inte minst om infrastruktur kring jänrvägar och den viktiga frågan om E20.
En intressant och givande kväll.