Skaraborgarna nöjda med vården

Många Skaraborgare är nöjda med vården. Det visar en stor undersökning som publiceras i Vårdbarometern. (www.vårdbarometern.se). Intressant läsning. Samtidigt finns det också kritik. Man kan dra slutsatsen att ingen gillar körer men då man kommer in och behandlas gillar man det som sker. Denna typ av undersökningar ger ansvariga för hälso- och sjukvården en rejäl chans till jämförelser. Det är då man jämför sig med andra som man inser sitt eget läge.
Enkäten visar att det finns mycket positivt men också en hel del att förbättra.
 
En av frågorna lyder:

Målet för hälso- och sjukvården är god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Uppfattar du att vården ges på lika villkor, dvs. att behovet av vård avgör, inte något annat?
 
Här visar svaren att 43 % svarar nej. Det är inte alls bra. Ingen ska behandlas annorlunda, Här finns det anledning att fundera vidare.
 
Läs också mer i Skövde Nyheter.