Skövde satsar på handel

Nu i helgen var det shoppinghelg och massor med människor sökte sig till Skövde. Det går bra för handeln i kommunen. Många reser hit för att shoppa, koppla av och träffa vänner. Skövde är ett centrum i Skaraborg och utvecklas väl. Staden har tre handelsområden, Elins Esplanad på Norrmalm, Stallsiken och City. Därutöver finns flera andra butiker och försäljningställen. För många år sedan intervjuade jag Bert Karlsson i samband med att han drog igång Köpstaden. Han poängterade då med kraft att "shopping är ett nöje". De handlare som inser detta, nämligen att skapa en upplevelse, kring inköpen, har satsat rätt. Därför är det viktigt att man går samman och även om man är konkurrenter inser att "handel föder handel". Det har handlarna i Skövde gjort och shoppinghelgerna som samordnas via Next Skövde, vårt destinationsutvecklingsbolag, är en bra satsning. Skövde konkurrerar med Örebro, Jönköping och Göteborg. Snart stärks också attraktiviteten med Uddevalla då IKEA är en dragare. Konkurrensen är tuff, men om man lyckas skapas en upplevelse kring inköpen, och att kunderna möts med ett trevligt bemötande, låga priser, lätt att parkera och bra skyltning så stärks förutsättningarna för handeln. Självklart ska handlarna själva driva utvecklingen men vi som förtroendevalda måste finnas med i planeringen av trafik, parkeringar, belysning och annat som vilar på det offentliga. Därför är det så angeläget att kommun och handel jobbar nära varandra, men att var och en gör det den är bäst på. Samverkan är ett nyckelord.