Stort engagemang bland kristdemokrater

De senaste dagarna har jag mött många partikamrater. Det är stort engagemang, många som är villiga att satsa och framför allt en stark övertygelse att vår politik gör skillnad. Att ständigt lyfta fram människovärdet, familjens betydelse och vara en röst för grupper som få talar om, känns så angeläget för partiets politiker. Men tyvärr verkar många väljare lita på andra partiers lösningar. När man frågar svenska folket om vilka frågor som är viktiga så svarar de "kristdemokratiska frågor" men problemet är att de inte kopplar samman deras viktiga frågor med vår politik. Det är ett problem, men inte väljarnas. Det är vårt, dvs vi som är partiets företrädare, som måste kommunicera frågorna på ett annat sätt. Därför är de interna samlingarna också viktiga där vi hämtar näring och bränsle, men fram över handlar det om att berätta om varför våra värderingar är värda att också rösta på i valet 2014. Tron på människan, hennes egen förmåga till val och påverkan, att hon själv kan fatta viktiga beslut och att alla människor är lika värda, är sådana drivkrafter som manar på oss förtroendevalda, men också anledningar att man ska rösta på KD.
Eilert

Det är verkligen ett problem för Er att Ni i Riksdagen röstar mot vad många väljare anser vara kristna värderingar.
Samma problem har ju Centern, som borde visa att de tar tillvara landsbygdens intressen.
Alliansen borde kunna hålla ihop även om de små partierna klart deklarerade sina avvikande åsikter.

Svar: Här vet jag inte alls vad du syftar på. Kristdemokraterna bygger sitt principprogram på den kristna etiken. Vi strävar alltid efter att följa vårt principprogram och det gäller för alla våra företrädare, även riksdagsledamöterna.
Brannberg