Subsidiaritet - krångligt ord men viktigt begrepp

Vi kristdemokrater talar gärna om subsidiaritet. Enkelt uttrycker innebär detta att man bygger samhället underifrån och uppåt. Den lägsta mest ändamålsenliga nivån ska ta beslut. Om den inte är mest ändamålsenlig förs den uppåt i beslutsleden.
Ett exempel kan vara skolan. Vilken skola som barnen ska välja ska avgöras av barn och föräldrar. Inte av några politiker. Däremot ska besluten om att bygga en ny skola tas av skolnämnd och kommunfullmäktige. När det gäller skolans undervisning och handlar om att säkerställa en nationell likvärdighet bör riksdag, regering och statliga verk involveras. Då det handlar om antagningsregler till högre utbildning så kan även europapolitiker behöva samråda.
De socialistiska systemen tycker tvärtom. De vill att politiker på central nivå vill besämma. Planekonomi är ett sådant styressätt.
Vi kristdemokrater vill att familjen ska ha stor makt och att köksbordet är deras främsta  demokratiska arena.