20-dagarskortet kommer igen?

Kristdemokraterna har under flera år verkat för ett flexi-kort för resor med Västtrafik i Västra Götalandsregionen. Det fanns tidigare i Skaraborg och var mycket uppskattat. Nu ser det ut som att KD får igenom denna fråga. En särskild grupp som kallas "Pris- och sortimentgruppen" lägger fram förslag och de har några riktigt bra idéer. Det ena är flexi-kortet eller det som tidigare kallades 20-dagarskort. Det innebär att man kan resa under 20 dagar under en tremånadersperiod. Det var för många ett bättre alternativ än månadskort. Vilka gränser som gäller för det nya är inte helt klart, men idén om ett sådant kort applåderas. Gruppen föreslår också något som de kallar "personliga zoner" och är ett helt nytt sätt att tänka kring kollektivtrafiken. Nu kommer några områden att bli pilotområden så att man kan testa nya kort och taxor. Spännande att KD fått igenom detta även om det dröjt en tid.