50 år sedan "I have a dream"

I dag är det 50 år sedan Martin Luther King höll sitt berömda tal vid Lincolnmonumentet i Washington DC. När man talar om viktiga tal som hållits brukar frihetskämpens tal vara ett av de som lyfts fram. När man lyssnar på det så börjar det något trevande och verkar vara något han läser innantill, men sedan släpper han loss och det blir ett engagerande tal som lyfter. Talet betecknas som ett av de viktigaste leden i frihetskampen och strävandet efter jämlikhet i USA. Man räknar med att tusentals personer kommer att vallfärda till platsen idag och minnas. Talet är fortfarande värt att ta del av och tyvärr måste vi medge att full frihet eller jämlikhet ännu inte är uppnådd.