Debatten om skolan är viktig

Det har varit rätt tyst i den politiska debatten under sommaren. Efter Almedalen så blir det en politisk dvala och så i början av september drar allting igång igen. Men ändå har det varit några intressanta debatter kring skolan under sommaren. Kristdemokraternas rapport om skolan, ledd av Annika Eclund, har satt sina spår. Särskilt då idén om en kanon för svensk kultur. Det förslaget både hissas och dissas, men har ändå trängt igenom. Göran Hägglund slog också ett slag för mindre barngrupper i förskolan. Det anammas av de allra flesta. I Skövde började hösten med en debatt om skoluniform (http://www.skovdenyheter.se/content/skovde-nyheter-13-08-08). Skolnämndens ordförande Anders G Johansson blåser liv i frågan och det är bra att den får en renässans. Det är ett förslag som behöver utvecklas. Kanske någon skola skulle kunna bli en pilot?
Men den debatt som väckt störst intresse är ändå ägar- och vinsfrågor kring skolan. Sedan JB-koncernen gått i konkurs och det dessutom talas om skuld i miljardklasser har alltfler börjat att ställa kritiska frågor om vinster i välfärden. Vänsterkanten har fått starkt stöd för sina tankar och även vi icke-socialister som talat om valfrihet har börjat att fundera på nytt. Att vi inte vill ha monopol står klart. Inte heller att vi vill förbjuda vinster för välfärdsföretagen, men frågan måste ändå ses i ljuset av att pengar "försvinner" från verksamheten. Någon form av förändring måste till. Jag gillar inte att förbjuda riskkapitalbolag att engagera sig, men begränsning av vinsten behöver funderas kring. Denna fråga har många bottnar men dagens situation är inte hållbar. Den frågan lär återkomma i höst.
Att skolan diskuteras är bra. Våra barn är vår största tillgång och därför blir också skolan och utbildningen särskilt viktiga politiska frågor. Ser med spänning fram emot en fortsatt debatt