Förföljelsen mot kristna oroar

Det är tufft att vara kristen. Ofta möts man av ifrågasättande men i de flesta demokratiska länder blir man ändå respekterad. I många länder är de kristna i minoritet och avviker från normen. I andra länder är det tvärtom där det anses "OKEJ" att vara kristen.
När den arabiska våren bröt fram var det många som hoppades att läget skulle bli bättre för de kristna i dessa länder som präglats av diktatur och avsaknad av frihet. Tyvärr får vi konstatera att så blev det inte. Särskilt oroande är det nu att läsa om Syrien och Egypten. Under många år har kristna drivits bort från Irak. Under Saddam Husseins regim var det tufft att vara kristen, men ändå möjligt. Idag gör många kristna irakier den bedömningen att de måste fly. Många av dem har fått en fristad i Sverige. Flyktingströmmarna från Syrien ökar och de senaste dagarnas oro i Egypen är skrämmande.
De senaste dagarna har 16 kyrkor attackerats i Egypten. Läs mer i http://www.dagen.se/nyheter/hamnd-mot-kristna-i-egypten/.
Vi måste agera och engagera oss. Frihetskampen gäller även för rätten att vara kristen.