Intressanta samtal i Danmark

Strax efter andra världskriget togs många initiativ till att stärka det nordiska samarbetet. Bland annat började kommuner att anta vänorter och regioner att bilda vänregioner. Nuvarande Västra Götalandsregionen, Östfold (Norge) och Nordjylland (Danmark) har regelbundna kontakter. I år var vänregionmötet förlagt till Danmark där vi mötts I Hirtshals och Aalborg. Vi har samtalat om utvecklingen inom den maritima sektorn och infrastruktur men också delat erfarenheter från det rena politiska arbetet. Spännande samtal och studiebesöken gav intressanta inblickar i många områden.
 
Besöket på Ocenarium i Hirtshals gav mersmak. Det får bli ett besök med barnbarnen framöver.
Det som också imponerar är de satsningar som görs på Nordjylland. Man räknar med att det investeras över 20 miljarder dkr inom regionen de närmaste åren. Bland annat gör man en satsning på ett nytt universitetssjukhus och en stor satsning på Aalborg universitet. Byggkranar är ofta ett tecken på tillväxt. 
att möta nordiska grannar ör berikande och samtalen vid raster och mattillfällen ger ocså många värdefulla nsikter som man kannta med is i det politiska arbetet. Denna gång kom vi också fram till flera saker som vi ska ta tag. Då vi återvänder hem. Nästa år blir mötet i Östfold.