Öka valfriheten för våra äldre

En intressant debattartikel publiceras idag i DN. Det är företrädare för Kristdemokraterna, med statsrådet Maria Larsson i spetsen, som framför nya förslag hur de äldres makt och inflytande ska öka. Det pågår en maktförskjutning i Sverige. Vi är vana vid monopol och att myndigheter, politiker och "andra" bestämmer över vår vardag. Det är resultatet av den starka påverkan som socialdemokraterna haft under decennier i Sverige. Nu får medborgarna i allt större utsträckning själva besluta om sina liv. Men för äldre är det fortfarande många restriktioner och mängder av papper som ska fyllas i. Dessa blanketter tas sedan om hand av politiker och tjänstemän som bestämmer om boende, mat, städning och mängder av andra saker som många av de äldre själva kan fatta beslut om. Idén från en arbetsgrupp inom Kristdemokraterna är en lagändring som innebär att biståndsbedömning inte ska behövas på det sätt som nu sker. Äldre ska själva kunna avgöra vilket stöd de behöver. En radikal idé som ökar valfriheten och visar att KD bryr sig om de äldre.