Stiftelsen Läckö Slott är nominerad till Stora Turismpriset 2013

 
Återigen uppmärksammas Läckö Slott. Denna gång är det stifltelsen som driver verksamheten som nomineras till Stora Turismpriset. Området framstår som ett av våra stora besöksmål och nomineringen ger på nytt uppmärksamhet åt verksamheten.
 
Så här lyder motiveringen till nomineringen:
 

Läckö Slott är ett av Sveriges mest attraktiva besöksmål. Stiftelsen förvaltar, vårdar och utvecklar Läckö Slott och området på ett sätt som stärker regionens attraktionskraft och exportmognad.
Genom en bred verksamhet bidrar Läckö Slott till utvecklingen av intressanta reseanledningar som i sin tur stärker näringslivsutveckling och entreprenörskap i Skaraborg.  Med fokus på hållbar utveckling, pedagogisk verksamhet och samarbeten med övriga aktörer inom näringen skapar Läckö slott goda förutsättningar för ökad exportmognad och internationalisering.