Turister söker info på nätet

För 10 år sedan beslöt Västsvenska Turistrådet att satsa på digital teknik och den s k virtuella turistbyrån nfördes. I dag har alla kommuner i Västra Götalandsregionen samma tekniska lösning. All info finns i en gemensam databas. Användningen av surfplattor och smarta telefoner gör att inte bara datorn används. Detta ställer stora krav på alla inom branschen och ständiga uppdateringar är nödvändiga. Den unga generationen är van att "googla" sig fram och söker sin info på nätet. Samtidigt så fyller fortfarande de tradiionella turistbyråerna en viktig uppgft, då de flesta av oss hellre vänder sig till en levande människa än till en maskin.
I Skövde har nästan 10 000 personer laddat ned Sköve-appen som blivit mycket framgångsrik. Det som är ett starkt önskemål är bätte nätprestanda, särskilt utanför de större städerna.
 
Läs mer i http://www.skovdenyheter.se/nyhet/72533/fler-hittar-upplevelser-med-smarta-telefoner