Frukostmöte om upphandling

Skövde kommun och Näringslivsforum anordnade i morse ett frukostmöte om upphandling. Kommunens upphandlingschef informerade om kommunens upphandlingar, om lagstiftning och aktuella frågor. Ett 40-tal näringsidkare hade mött upp. Det är väldigt bra att både tjänsemän och vi som politiker lyssnar och sträva efter att  stötta det lokala näringslivet. Lagen om offentlig upphandling (LOU) behandlar alla lika och hänsyn ska inte tas till lokala näringsidkare, men samtidigt finns det all anledning att se vilka olika lösningar som finns. Vi tror på konkurrens och likabehandling, men också på vikten att verka för lokal näringslivsutveckling. Därför är det väldigt bra att vi möts och lyssna på varandra.