KD vill ha ett medborgarkontor i Södra Ryd

Södra Ryd i Skövde är en mångkulturell stadsdel. Det bor över 7 000 personer i området och en stor del kommer från andra länder. Kristdemokraterna menar att det behövs ett medborgarkontor i stadsdelen. Många har behov av att kontakta olika myndigheter och ett samverkanstorg där alla myndigheter finns representerade är något som KD vill se. Emad Hanna, lämnade sommaren 2012, in en motion om detta, I går ville han veta vad som hänt med motionen eftersom han inte hört något. Han ville veta vad som är på gång och vilka myndighetskontakter som tagits. Kommunstyrelsens ordförande besvarade frågan men hade egentligen inga svar att komma med. En första rapport efter 1,5 års utredning kommer att ske vid kommunstyrelsens möte i februari nästa år. Emad Hanna var inte nöjd med svaret eftersom han anser att behovet är mycket stort i Södra Ryd och att ett medborgarkontor behövs idag. Frågan lär återkomma.