Motion om hälsosamtal

 
- Äter du en god kost?
- Motionerar du regelbundet?
- Sover du ordentligt?
Dessa tre frågor är inte särskilt svåra att skriva på en blogg, men betydligt svårare att ställa till varandra. Om man dessutom frågar:
- Röker du?
- Använder du droger?
- Dricker du regelbundet?
så blir det ändå svårare. Men som goda vänner bör man ställa dessa frågor till varandra. Några som definitivt bör ställa dessa frågor är personal inom hälso- och sjukvården.
Om invånarna skulle svara JA på de tre första frågorna så skulle antalet sjukvårdande insatser kunna sjunka. Förebyggande arbete är oerhört viktigt och därför måste man ställa även obekväma frågor.
Tillsammans med Valéria Kant, politisk kollega från Sjuhärad och verksam inom Folkhälsoarbetet, har jag formulerat en motion som är inlämnad för Kristdemokraterna till regionfullmäktige. Den handlar om Hälsosamtal, något som regionen beslutat ska ske, men som vi vill trycka på genom att rikta dem till småbarnsföräldrar. På detta sätt vill vi att Hälso- och Sjukvården är med och stöttar föräldrar så att barnen får växa upp med god kost, regelbunden motion och god sömn. Dessutom ser vi gärna att barn får växa upp i rök- och drogfria miljöer. Vi verkar för att barn och unga ska få goda uppväxtvillkor och då är hälsosamtal ett led i arbetet att få en god folkhälsa.