Sista uppdraget som ordförande för kyrkofullmäktige

I går hade jag mitt sista uppdrag som kyrkofullmäktiges ordförande i Skövde. Av olika skäl valde jag att inte kandidera inför denna mandatperiod och var därför inte med på valsedeln i september. I går valdes en ny ordförande och min sista dag bestod i att jag fick hälsa all personal en god jul (där var också med de som varit anställda tidigare inom kyrkan). På kvällen i samband med att det nya kyrkofullmäktige höll sitt sista möte så fick jag vara med och uttrycka ett tack till de som lämnar sina uppdrag eller varit med i minst 12 år. Det blev en hel del presenter.
Nedan finns det pressmeddelande som Helena Taubner har skickat till media:

I höstas gick Skövde till valurnorna i kyrkovalet, och nu sker övergången till det nya kyrkofullmäktige som skall styra kyrkan under den kommande mandatperioden. Under ett möte i Däldernas kapell på onsdagskvällen uppmärksammades därför några ledamöter lite extra.

 

Det finns en tradition att uppmärksamma ledamöter som har haft förtroendeuppdrag i tre mandatperioder, d.v.s. tolv år. Bland dem finns Jörgen Bergsten, som också under mötet valdes till ny ordförande för kyrkofullmäktige.

"Det är ett hedersuppdrag jag har fått! Jag har fått ett förtroende av väljarna. Jag tycker att det är intressant, så jag vill gärna vara med en period till. Det är mycket som har startat under de senare åren, som jag vill se en fortsättning på. Till exempel har vi ju just byggt om S:ta Helena kyrka och det blir spännande att se hur den kommer att bli nu när vi öppnar igen i januari. " säger Jörgen.

Efter nyår övergår Svenska kyrkan i Skövde till att bli en enda församling, istället för de nuvarande tre (Ryd, Våmb och Skövde).

 "Det är viktigt att alla blir trygga i den nya församlingsorganisationen. Där har både förtroendevalda och anställda har ett ansvar. Men vi har tänkt mycket innan, så det kommer att bli bra." säger Jörgen.

Bland dem som nu lämnar sina uppdrag som förtroendevalda inom Svenska kyrkan i Skövde finns Conny Brännberg. Han skickade med en hälsning till de som nu skall driva kyrkan vidare:

"Förtroendevald är ett vackert ord – att vara vald med förtroende. Jag hoppas att ni kommer att känna stolthet och en god samhörighet. Även om ni representerar olika nomineringsgrupper så arbetar ni för samma mål, nämligen församlingens bästa.  Jag vill önska er en god jul, men också det allra finaste jag kan önska någon; Guds rika välsignelse."