Barn behöver positiva förebilder

Vi kristdemokrater har bestämt oss för att lyfta fram barn och ungdomars uppväxtvillkor. Det är enkelt att säga att våra barn är framtiden, men de lever här och nu. Många barn är lyckliga, lever i kärleksfulla förhållanden och uppmuntras dagligen, men vi ser också:
 
- barn tillhör familjer som blir vräkta (vi vill ha stopp för detta)
- barn som inte får frukost hemma (förskolor och skolor får ta ett ansvar som åvilar föräldrarna)
- barn som växer upp i missbruksförhållanden (inga barn ska behöva uppleva detta)
- barn som saknar kärlek (kanske ett av våra svåraste samhällsproblem och politiken är nog inte rätt lösning)
- barn saknar vuxna att samtala med (tänk vad en granne kan uträtta)
- barn som mår psykiskt illa (psykisk ohälsa är en av våra stora utmaningar)
- barn som inte rör på sig tillräckligt (osunda vanor etableras tidigt och det behövs lek och rörelse)
 
Det finns massor som vi behöver ändra på. Som kristdemokrat är jag stolt över att tillhöra ett parti som bestämt sig för att verka för en familjepolitik som lägger en grund för det goda samhället. Det är i familjerna som vi skapar samhället.