Handeln går bra i Skövde

Ännu ett exempel på framgångarna för handeln presenteras av Elins Esplanad. Köpcentrat har nästa fyra miljoner besökare och framstår därmed som ett av våra stora besöksmål. En stor del av vår turism är shopping och Next Skövde arbetar intensivt med att stärka Skövdes plats på kartan.
Läs gärna artikeln i SN om framgångarna för Elins Esplanad. Vill du veta mer om handeln så har en stor undersökning gjorts av HUI - Handelns Utredningsinstitut. där man ger Skövde ett handelsindex på 134 för sällanköpsvaror. Det är ett mycket gott betyg.
Skövde har tre stora handelsområden, Norrmalm, Stallsiken och Centrum. Alla tre kompletterar varandra och gör att många lockas till Skövde för att shoppa.