Kostnad för e-böcker ett hot mot biblioteken

Fler lånar e-böcker på biblioteken. Det är en positiv trend. Enligt dagens GP har utlånen i Göteborg fyrfaldigats sedan 2010. Liknande siffror uppvisas på många andra bibliotek. Ett exempel som många använder är efterfrågan av Zlatans bok som många ville läsa som e-bok. Vad är då problemet med att många vill läsa e-böcker. Jo, det är kostnaden för biblioteken. När Elib skrev avtalet med biblioteken så sattes en summa på 20 kronor per utlån. För någar år sedan var det få som trodde att antalet e-boks-lån skulle öka, men i takt med läsplattornas tillkomst så ökar också utlånen. Att folk läser är väldigt positivt.
Litteraturutredningen har tittat på detta och föreslagit nya förhandlingar och att SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) går in som avtalspart. En bra idé och kanske ett sätt att åstadkomma en nationell satsning som gynnar utlånen av e-böcker.
Det ligger i allas intresse att läsandet fortsätter och frågan om e-böcker via kommunala bibliotek måste lösas. Annars riskerar e-böckerna att påverka möjligheten att köpa in tryckta böcker.