Lars Adaktusson går med i Kristdemokraterna

En av Sveriges mest kända journalister, Lars Adaktusson, meddelar i DN att han söker medlemskap i Kristdemokraterna och kandiderar till Europaparlamentet. Detta är nu helt klart efter en tids spekulation. Alf Svensson har meddelat att han avböjer omval som parlamentariker och inom partiet pågår nu nomineringsarbetet med att ta fram en lista inför valet i juni 2014 till Europaparlamentet.
 
Läs i DN vad Adaktusson skriver om anledningarna till att han nu tar ställning och blir kristdemokrat.
Peter

Varför skall man engagera sig i KD när det kommer in folk utifrån och kandiderar för en plats i EU-parlamentet? Det frågar sig nog många i partiet.

Svar: Vi vill gärna få in nya medlemmar i vårt parti. Att Adaktussen kandiderar beror på att han har blivit föreslagen av andra medlemmar. Det är inget han själv kommit på. Om han sedan blir vald är en helt annan sak. Nu är han nominerad och har sagt ja. Sedan ska ett provval ske där alla medlemmar får delta. Därefter ska en lista tas fram. Så det är många demokratiska beslut innan valsedeln blir klar. Sedan är det svenska folket som avgör vem som ska sändas till Europaparlamentet.
Brannberg

Eilert Björkman

Ett tekniskt önskemål:
Kan Du byta bakgrund på Din blogg?
Jag har svårt att läsa svaret på kommentaret.

Svar: Ska försöka. Tack för uppmaningen. Tanken är ju att det ska vara möjligt att läsa
Brannberg